Dobre praktyki - prezentacje firm

Na fali wzrostu zainteresowania tematem CSR będziemy pokazywać przykłady firm, które wdrożyły takie rozwiązania, ich doświadczenia i opinie. Prezentujemy podejście do tematyki od strony biznesowej, czyli połączonych korzyści dla interesariuszy oraz firmy. Zapraszamy firmy z regionu łódzkiego do udziału w Centrum poprzez udział w spotkaniach oraz prezentację na stronie internetowej.