Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

CSR definicja

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to strategia i sposób zarządzania firmą, zgodnie z którym przedsiębiorstwo uwzględnia interesy społeczne oraz aspekty ekologiczne i etyczne swojej działalności.  Strategia CSR zakłada inwestowanie w dobre relacje z szeroko rozumianym otoczeniem i grupami interesariuszy, którymi są: pracownicy, klienci, dostawcy, otoczenie instytucjonalne, społeczność lokalna i inni.

Wartość dofinansowania: 8442,46 CHF