Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /clients/000151.signa/sites/firmadlaludzi.pl/plugins/system/redj/redj.php on line 1495
Standardy zarządzania środowiskowego - Corporate Social Responsibility
Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Standardy zarządzania środowiskowego

Standardy zarządzania środowiskowego w biurze

zużycie energii elektrycznej i wody:
• wyłącz urządzania - po zakończeniu pracy, każdy z użytkowników zobowiązany jest do wyłączania urządzenia na którym pracował. Wyjątkiem są: serwer, urządzenia od których pracy uzależnione jest prawidłowe działanie pozostałych urządzeń oraz zabezpieczających (alarmów), fax itp. Po opuszczeniu pomieszczenia przez ostatniego pracownika należy włączyć światła.
• stopniowo, w miarę potrzeb, wymieniać zużyte źródła światła na energooszczędne.
• po zakończeniu czynności wymagających użycia wody bezwzględnie zakręcić kurki.
• używając czajnika elektrycznego – gotować ilość wody odpowiednią do potrzeb.

wykorzystanie pozostałych zasobów i materiałów:
• czy wydruk jest konieczny? przed wydrukiem materiałów upewnić się, iż niezbędna jest wersja papierowa dokumentu.
• ustawienia drukarki (zużycie tonera) przed niezbędnym wydrukiem materiałów wewnętrznych, próbnych ustawić parametry wydruku na ekonomiczne/szkic.
• druk dwustronny - dokumenty o większej objętości niż jedna strona, drukować dwustronnie.
• powtórne użycie papieru - Dokumenty, które nie zawierające danych wrażliwych przeznaczonych do zniszczenia, a zadrukowane zostały jednostronnie można wykorzystywać powtórnie do podręcznych notatek czy wydruków próbnych.
• akumulatory zamiast baterii - baterie w urządzeniach przenośnych sukcesywnie zastępować umożliwiającymi wielokrotne ich ładowanie akumulatorami.
• szklanka zamiast plastiku - w miarę możliwości należy, zastąpić jednorazowe, plastikowe czy styropianowe naczynia i sztućce (kubki, talerzyki, tacki, łyżeczki, mieszadełka itp.) produktami wielokrotnego użytku (szklanymi, porcelanowymi). Gdy powyższe nie jest możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy, bądź zasadne - używać wyrobów wyprodukowanych wyłącznie z materiałów ekologicznych i biodegradowalnych.

segregacja odpadów

Każdy z pracowników zobowiązany jest do segregacji odpadów zgodnie z wytycznymi zawartymi w wewnętrznych procedurach firmy oraz przepisach ogólnych, częste zalecania to:
• Odpady zaklasyfikowane jako: SUROWCE, MOKRE-BIO, SPECJALNE i POZOSTAŁE należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
• Podczas segregacji surowców, do pojemników wrzucać materiały jednorodne materiałowo (tj. z papieru usuwając metalowe spinacze i zszywki, z opakowań usuwać etykiety).
• Przed wyrzuceniem butelek, kartonów i puszek po napojach, pojemników należy upewnić się, że nie ma w nich zawartości.
• Opakowania i butelki będące surowcami wtórnymi powinny być względnie czyste, w przypadku silnego zabrudzenia należy je umyć, gdy jest to niemożliwe - umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.
• Plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, mleku), puszki po napojach przed wyrzuceniem należy zgnieść, bądź rozłożyć, tak by zajmowały najmniejszą objętość.
• Opróżniając pojemniki z odpadami worki wyrzucać do odpowiednich kontenerów na surowce, mokre – bio i odpady zmieszane.
• Z odpadami specjalnymi (baterie, zużyte bądź uszkodzone kartridże i tonery, świetlówki, urządzenia elektryczne i elektroniczne, przeterminowane leki oraz plastikowe i szklane opakowania po nich, termometry) postępować zgodnie z wytycznymi procedury zarządzania zasobami i segregacji odpadów.

Wartość dofinansowania: 8442,46 CHF