Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /clients/000151.signa/sites/firmadlaludzi.pl/plugins/system/redj/redj.php on line 1495
Comiesięczne zebrania zespołu - Corporate Social Responsibility

Comiesięczne zebrania zespołu

Następną propozycją jest organizacja comiesięcznych spotkań zarządu z pracownikami. Ideą tychże jest przeprowadzenie burzy mózgów w przedmiocie nowych kierunków zainteresowań organizacji lub wyzwań przed jakimi stanie w najbliższym czasie.

Pracownicy w toku swoich działań dostrzegają, zarówno rozmaite możliwości, jak i zagrożenia w otoczeniu przedsiębiorstwa. Istotnym elementem tej koncepcji jest umożliwienie im swobodnego wypowiedzenia się i przedyskutowania tematu wraz z zarządem. Wzmocni to poczucie przynależności pracowników do firmy oraz zwiększy ich przekonanie, że mają wpływ na jego rozwój. Przewiduje się, że takie spotkania nie muszą mieć charakteru formalnego. Najważniejsze jest zachęcenie do swobodnej wypowiedzi i spisanie poczynionych na nich postanowień. Te, z kolei będą stanowiły gotowy plan działania i mogą również być podstawą zespołowej samooceny dokonywanej raz na kwartał lub raz na pół roku.

Obszary tematyczne, których dotyczy inicjatywa: wszystkie 7 obszarów CSR, gdyż przedmiotem spotkań będzie całość działalność organizacji, na wszystkich płaszczyznach, na których funkcjonuje

Interesariusze, których dotyczy inicjatywa:

- zarząd 
- wszyscy pracownicy
- wolontariusze w organizacjach pozarządowych