Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /clients/000151.signa/sites/firmadlaludzi.pl/plugins/system/redj/redj.php on line 1495
Wspracie dla młodych rodziców - Corporate Social Responsibility
Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Wspracie dla młodych rodziców

Organizacja odpowiedzialna społecznie, to organizacja przyjazna rodzicom. Możliwe jest zapewnienie wsparcia młodym mamom w postaci umożliwienia im pracy w trybie dopasowanym do potrzeb dziecka. Powszechnie wiadomo jak duże znaczenie dla rozwoju dziecka ma kontakt z mamą w pierwszych latach jego życia. Chodzi tu o możliwość wcześniejszego wyjścia z pracy tudzież udostępnienia przerwy w ciągu dnia na karmienie.

Jednocześnie chcąc zapobiec poczuciu dyskryminacji u niezainteresowanych tą pomocą pracowników, zarząd będzie uprzedzał przed zastosowaniem takich rozwiązań. Dodatkowo, na comiesięcznych spotkaniach zespołu poprzez dyskusję i wnioski pracowników, prowadzone będzie monitorowanie nastrojów w grupie i akceptacji całego zespołu dla takich udogodnień dla części pracowników. Ideą prowadzenia rozmów z wszystkimi pracownikami na temat wsparcia młodych matek jest budowanie w zespole świadomości jak dużej pomocy one potrzebują i jakie to ma znaczenie dla rozwoju dziecka, a w ujęciu globalnym, w rozwoju społeczności. Wypracowaną w ten sposób wiedzą i metodologią współpracy grupowej, firma może dzielić się z podmiotami współpracującymi oraz klientami.

Obszary tematyczne, których dotyczy inicjatywa:
- Prawa Człowieka
- Praktyki/Aspekty Pracownicze
- Rozwój społeczny

Interesariusze, których dotyczy inicjatywa:
- zarząd 
- wszyscy pracownicy
- wolontariusze w org. pozarządowej
- podmioty współpracujące
- klienci

Wartość dofinansowania: 8442,46 CHF