Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /clients/000151.signa/sites/firmadlaludzi.pl/plugins/system/redj/redj.php on line 1495
Rozwój kompetencji - Corporate Social Responsibility
Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Rozwój kompetencji

Rozwój kompetencji intra i interpersonalnych wśród członków zespołu

Ciekawym rozwiązaniem będzie wprowadzenie programu szkoleniowego dla pracowników organizacji i firm współpracujących. Program taki miałby w swoim założeniu rozwijać kompetencje osobiste, które pracownicy wykorzystują nie tylko w pracy, ale przede wszystkim w życiu prywatnym. Wzrost samoświadomości pracownika pozwoli mu na lepsze wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału. Z kolei pracownicy podmiotów współpracujących będą się dzielić uzyskanymi korzyściami w swoich środowiskach. 

Obszary tematyczne, których dotyczy inicjatywa:

- Rozwój społeczny

Interesariusze, których dotyczy inicjatywa:

- zarząd 
- wszyscy pracownicy i ich rodziny
- wolontariusze org. pozarządowej
- podmioty współpracujące
- klienci
- osoby z otoczenia powyższych grup

Wartość dofinansowania: 8442,46 CHF